2A8 ve Vrakbaru

Žáci 2A8 se v pondělí 14. listopadu zúčastnili preventivního programu v klubu Vrakbar.

Pod vedením odborných lektorů si vyzkoušeli nejrůznější hry a aktivity, které měly za úkol v žácích otevřít otázku potřebnosti zdravých a fungujících osobních vztahů nejen ve třídě, ale také v rámci celé společnosti, či odkázat na jistou míru empatie vůči okolí. Sekundáni se zabývali i aktuální atmosférou ve třídě.