O gulazích

Studenti 3A4 absolvovali 10. května tříhodinový program o gulagu.

Petra Černoušková a Andrej Novik z autorského týmu Gulag X-R nejprve se studenty tvořili myšlenkovou mapu týkající se gulagu a následně studentům promítli dva dokumenty o gulazích. V další části studenti pracovali v 6 skupinách. Dostali komiksový příběh o gulagu a do každé skupiny tablet. Každá skupina měla konkrétní úkol (např. zjistit stravování vězňů). V průběhu skupinové práce si všichni studenti zároveň vyzkoušeli virtuální realitu a na chodbě se pomocí 3D brýlí přenesli na cca dvě minuty do gulagu. V poslední části mluvčí skupin sdělili poznatky, které zjistili. Na závěr studenti společně shrnuli, co se dověděli, co zažili.