Pamětní deska

V roce 1890 byla dostavěna budova školy a ve vestibulu na pravé straně umístěna tato pamětní deska v kombinaci materiálů černý žíhaný mramor – žlutobílý pískovec, se zlaceným sekaným písmem, která neznámo kdy zmizela…

Při příležitosti oslav 100. výročí založení českého gymnázia v Jihlavě chceme pořídit její kopii.

Vyzýváme absolventy a přátele Gymnázia Jihlava k přispění na obnovu této pamětihodnosti na zvláštní účet Občanského sdružení Gymnázia Jihlava 4211241945/6800, (pro převody ze zahraničí: IBAN CZ1068000000004211241945, BIC/SWIFT: VBOECZ2XXXX), zřízený výlučně na výrobu a instalaci kopie desky. Pamětní deska je umělecké dílo, cena okolo 200 000 Kč.

Přispějte, prosíme, ke zvýšení důstojnosti historické budovy Gymnázia Jihlava.

Vaše jméno bude uloženo na zadní straně desky, a pokud budete souhlasit, zveřejněno i v oficiálních materiálech školy.

Občanské sdružení GJ Vám vystaví potvrzení o darované částce, která může být podle § 15 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmu, předmětem odpočtu od základu daně z příjmů.

Děkujeme Vám.


Příspěvky pro zřízení kopie kamenné pamětní desky, která bude umístěna ve vestibulu hlavního vchodu historické budovy Gymnázia Jihlava, lze poukazovat na bankovní účet 4211241945/6800 – Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava (pro převody ze zahraničí: IBAN CZ1068000000004211241945, BIC/SWIFT: VBOECZ2XXXX).

K 4. 12. 2019 vybráno: 43 901,68 Kč