JANA MASARYKA 1, 586 01 JIHLAVA

Bezodpadově

V rámci peer programu „Zero waste“ se žáci sekundy se od svých vrstevníků dozvěděli, že nejlepší odpad je žádný odpad.

Dalším monitoringem množství odpadů zjistíme, jaká je účinnost peer programu.