JANA MASARYKA 1, 586 01 JIHLAVA

Zaměstnanci gymnázia

ředitel školy, učitel Fy+Inf
/ tel.
567 579 745
/ konzultační hodiny:
pondělí 14.00–15.00
statutární zástupce ředitele, koordinátor ICT, pověřenec pro ochranu osobních údajů, učitel M+Inf
/ tel.
567 579 746
/ konzultační hodiny:
pondělí 14.00–15.00
zástupkyně ředitele, učitel M+Inf
/ tel.
567 579 742
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 13.30–14.30
učitelka Bi+Ch, výchovná poradkyně
/ tel.
567 579 743
/ konzultační hodiny:
pondělí 7.10–8.10
učitel M+Fy
/ tel.
567 579 766
/ konzultační hodiny:
učitel Aj
/ tel.
567 579 767
/ konzultační hodiny:
pondělí 15.10–16.10
učitel M+Fy
/ tel.
567 579 756
/ konzultační hodiny:
pondělí 12.00–13.00
učitel Čj+Zsv
/ tel.
567 579 749
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 12.00–13.00
učitelka M+Inf
/ tel.
567 579 759
/ konzultační hodiny:
pondělí 11.30–12.30
učitel M+Ch, třídní 1A6
/ tel.
567 579 757
/ konzultační hodiny:
středa 8.55–9.40
učitelka Šj
/ tel.
567 579 751
/ konzultační hodiny:
pondělí 10.00–10.45
učitelka Čj+Zsv, třídní 4C4
/ tel.
567 579 749
/ konzultační hodiny:
úterý 10.45–11.40
učitelka Nj+Zsv
/ tel.
567 579 747
/ konzultační hodiny:
pondělí 8.55–9.40
učitelka Čj+Aj
/ tel.
567 579 767
/ konzultační hodiny:
středa 12.45–13.30
učitel Ch, třídní 2A6
/ tel.
567 579 755
/ konzultační hodiny:
pondělí 10.55–11.40
učitel Nj, třídní 2A8 / mobil 732 220 594
/ tel.
567 579 752
/ konzultační hodiny:
středa 13.25–14.25
učitelka Nj, třídní 7A8
/ tel.
567 579 747
/ konzultační hodiny:
středa 10.00–10.45
učitel Log
/ tel.
567 579 760
/ konzultační hodiny:
učitelka D+Lj+Rj, třídní 2A4
/ tel.
567 579 751
/ konzultační hodiny:
pátek 12.45–13.30
učitelka Tv
/ tel.
567 579 763
/ konzultační hodiny:
učitel Z+Tv
/ tel.
567 579 760
/ konzultační hodiny:
učitelka Vv
/ tel.
567 579 764
/ konzultační hodiny:
učitelka M+Vv
/ tel.
567 579 764
/ konzultační hodiny:
úterý 9.00–9.45
učitel Fy+Inf, správce IS Bakaláři, předseda předmětových komisí fyziky a informatiky
/ tel.
567 579 759
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 10.00-11.00
učitel Čj+Zsv, třídní 5A6
/ tel.
567 579 750
/ konzultační hodiny:
úterý 10.55–11.40
učitelka práva
/ tel.
567 579 750
/ konzultační hodiny:
učitelka Aj+Tv
/ tel.
567 579 758
/ konzultační hodiny:
učitelka Bi+Ch, předsedkyně předmětových komisí biologie a chemie, třídní 3A6
/ tel.
567 579 755
/ konzultační hodiny:
pondělí 14.15–15.15
učitel Ekn
/ tel.
/ konzultační hodiny:
učitelka Inf
/ tel.
567 579 759
/ konzultační hodiny:
učitel Fy+Bi, třídní 4B4
/ tel.
567 579 756
/ konzultační hodiny:
středa 13.30–14.25
učitel Čj+Tv, třídní 4A8
/ tel.
567 579 762
/ konzultační hodiny:
úterý 14.30–15.15
učitelka M
/ tel.
567 579 757
/ konzultační hodiny:
učitelka Aj+Čj, předsedkyně předmětové komise anglického jazyka
/ tel.
567 579 765
/ konzultační hodiny:
středa 11.50–12.35
učitel M+Fy, správce počítačové sítě, třídní 5A8
/ tel.
567 579 759
/ konzultační hodiny:
pondělí 12.40–13.35
učitelka Bi+Ch, třídní 6A6
/ tel.
567 579 754
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 10.55–11.40
učitelka Aj+Z
/ tel.
567 579 767
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 12.45–13.30
učitelka Aj
/ tel.
567 579 756
/ konzultační hodiny:
učitel M+Hv, třídní 8A8
/ tel.
567 579 757
/ konzultační hodiny:
úterý 13.30–14.15
učitelka D+Rj, kronikářka školy, třídní 3C4
/ tel.
567 579 751
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 10.55–11.40
učitel Čj+D, třídní 1C4
/ tel.
567 579 747
/ konzultační hodiny:
úterý 11.45–12.30
učitelka M+Fy
/ tel.
567 579 769
/ konzultační hodiny:
pondělí 14.30–15.15
učitel D+Z, předseda předmětové komise zeměpisu a dějepisu, třídní 3B4
/ tel.
567 579 753
/ konzultační hodiny:
pondělí 11.50–12.35
učitelka Aj, třídní 3A8
/ tel.
567 579 757
/ konzultační hodiny:
pondělí 12.45–13.30
učitel Z+Tv, předseda předmětové komise tělesné výchovy
/ tel.
567 579 753
/ konzultační hodiny:
úterý 12.45–13.30
učitelka Čj+Hv, sbormistryně
/ tel.
567 579 752
/ konzultační hodiny:
pondělí 14.30–15.15
učitelka Aj, třídní 3A6
/ tel.
567 579 758
/ konzultační hodiny:
středa 15.10–15.45
učitelka Aj
/ tel.
567 579 758
/ konzultační hodiny:
učitelka Aj
/ tel.
567 579 756
/ konzultační hodiny:
učitelka Nj+Čj, předsedkyně předmětové komise německého jazyka
/ tel.
567 579 752
/ konzultační hodiny:
pátek 11.50–12. 35
učitelka Fj+Čj
/ tel.
567 579 748
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 10.00–10.45
učitelka Nj+Zsv
/ tel.
567 579 762
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 12.45–13.30
učitelka Z+Fj
/ tel.
567 579 748
/ konzultační hodiny:
středa 13.35–14.20
trenér
/ tel.
567 579 770
/ konzultační hodiny:
učitelka M+Inf+Bi, třídní 1A4
/ tel.
567 579 759
/ konzultační hodiny:
pondělí 10.55–11.40
učitel Z+Tv, hlavní trenér basketbalu, třídní 3C4
/ tel.
567 579 763
/ konzultační hodiny:
pátek 12.00–12.45
učitel Fy, třídní 2B4, předseda ZO ČMOS
/ tel.
567 579 749
/ konzultační hodiny:
pondělí 11.0–11.45
učitelka Aj, Tv
/ tel.
/ konzultační hodiny:
učitelka Nj+Tv
/ tel.
567 579 752
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 10.55–11.40
učitelka Čj+Nj, třídní 1B4
/ tel.
567 579 748
/ konzultační hodiny:
úterý 12.45–13.30
učitel M+Fy
/ tel.
567 579 756
/ konzultační hodiny:
vedoucí trenér, hlavní trenér plavání, učitel Tv
/ tel.
603 570 701
/ konzultační hodiny:
učitelka Bi+Ch
/ tel.
567 579 754
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 11.00–11.45
učitelka Čj+Vv
/ tel.
567 579 764
/ konzultační hodiny:
pondělí 12.40–13.25
učitel fiM
/ tel.
567 579 769
/ konzultační hodiny:
učitelka M+Dg, předsedkyně předmětové komise matematiky, třídní 3A4
/ tel.
567 579 769
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 10.00–10.45
trenér atletiky
/ konzultační hodiny:
trenér atletiky
/ konzultační hodiny:
učitel Aj, třídní 4A6
/ tel.
567 579 748
/ konzultační hodiny:
středa 11.50–12.35
učitelka Zsv+Fj+Rj, předsedkyně předmětové komise občanské výchovy, základů společenských věd, francouzského, španělského a ruského jazyka, třídní 2C4
/ tel.
567 579 750
/ konzultační hodiny:
středa 10.55–11.40
učitel Bi+Etv+Zsv, koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, koordinátorka pro etickou výchovu
/ tel.
567 579 760
/ konzultační hodiny:
středa 13.00–14.00
učitel Aj
/ tel.
567 579 748
/ konzultační hodiny:
pondělí 12.45–13.20
učitel D
/ tel.
567 579 761
/ konzultační hodiny:
učitelka Čj+Ov, koordinátorka přípravy ŠVP pro nižší gymnázium, metodik protidrogové prevence
/ tel.
567 579 750
/ konzultační hodiny:
pondělí 13.30–14.10
učitelka D
/ tel.
567 579 761
/ konzultační hodiny:
učitelka Ch
/ tel.
567 579 743
/ konzultační hodiny:
učitelka (právo)
/ tel.
567 579 750
/ konzultační hodiny:
pondělí 9.00–10.00
učitel Tv, hlavní trenér volejbalu
/ tel.
567 579 753
/ konzultační hodiny:
psycholožka
/ tel.
567 579 768
/ konzultační hodiny:
viz Školní poradenské pracoviště
učitelka Tv
/ tel.
567 579 763
/ konzultační hodiny:
učitelka Aj, Šj, třídní 1A8
/ tel.
567 579 767
/ konzultační hodiny:
středa 12.45–13.30
učitelka Čj+Hv, třídní 6A8, předsedkyně předmětové komise estetické výchovy
/ tel.
567 579 749
/ konzultační hodiny:
čtvrtek 14.30–15.15
učitel Bi+Ch
/ tel.
567 579 755
/ konzultační hodiny:
hospodářka
/ tel.
567 579 744
/ konzultační hodiny:
sekretářka, mzdová účetní
/ tel.
567 579 740
/ konzultační hodiny:
knihovnice
/ tel.
567 579 761
/ konzultační hodiny: