Mgr. Milan Taláček

Milan Taláček

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 Výstupy KA4 ze školního roku 2019/2020 12. Matematika a příroda (1660) 13. Didaktická hra (528) 14. Algebrogramy (1209) 15. Didaktická hra (528) 16. Didaktická hra (528) 17. Hrátky s grafy (156) 18. Grafy funkcí (1356) 19. Didaktická hra (528) 20. Čteme z grafu (2198)