PaedDr. Dana Gurková

Dana Gurková

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 01 533 Brainstorming Zeit 02 528 Didaktická hra Alltag 03 528 Didaktická hra Kultur 04 528 Didaktická hra Wer bin ich 05 533 Brainstorming Film 06 528 Didaktická hra Erfindungen 07 528 Didaktická hra Wortstellung 08 528 Didaktická hra Wir sind ein […]